Công Ty CP Sông Bung

  • Công Ty CP Sông Bung

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Sông Bung được thành lập ngày 09/03/2009 để thực hiện đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 6 với công suất 29MW tại huyện Nam Giang, Đông Giang – tỉnh Quảng Nam. Tháng 10/2012 nhà máy thủy điện Sông Bung 6 đi vào hoạt động, hàng năm phát điện hòa vào lưới điện quốc gia khoảng 120,52 triệu KWh đem lại doanh thu khoảng 120 tỷ/năm.

 

 

 

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN