Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng An Thy

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng An Thy

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng An Thy hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng An Thy: Được thành lập ngày 03/8/2005 theo giấy đăng ký kinh doanh số 0400502452 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp. Các ngành kinh doanh chính: Từ 03/8/2005 đến nay Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan: - Thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp. - Tư vấn thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế kết cấu, điện, nước công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng. - Thiết kế công trình năng lượng (ĐZ&TBA có cấp điện áp đến 110 KV, điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông). - Thiết kế xây dựng công trình giao thông. - Thiết kế điện công trình, điều hòa không khí. - Giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. - Giám sát công trình giao thông. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình năng lượng. - Khảo sát địa chất, đo đạc địa hình. - Tư vấn đầu tư, lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra hồ sơ dự toán công trình. - Quản lý dự án xây dựng. - Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. - Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình. - Tư vấn lập hồ sơ ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường.