CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO)

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH THÁI DƯƠNG (SICO) hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Được thành lập vào tháng 8/2001, Công ty Cổ phần Giám định Thái Dương (SICO) được ghi nhận là một tổ chức giám định độc lập, chuyên nghiệp và có uy tín đang hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực sau: - Giám định tổn thất: Các giám định viên tổn thất (Senior Loss Adjusters) của SICO sẽ thưc hiện việc giám định tình trạng và mức độ tổn thất, xác định nguyên nhân, tính toán điều chỉnh tổn thất theo trách nhiệm của Hợp đồng Bảo hiểm được ký bởi nhà Bảo hiểm và người mua Bảo hiểm. Các loại hình tổn thất mà SICO thực hiện bao gồm: + Tài sản và kỹ thuật + Xây dựng và lắp đặt + Trách nhiệm + Xe cơ giới + Hàng hóa và tàu thủy - Giám định về thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu - Giám định tình trạng tàu biển cho mục đích thương mại/giao nhận