Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông AH

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông AH

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông AH hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

– Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án nghiên cứu tính khả thi của công trình 
– Triển khai thực hiện thi công, giám sát, theo dõi tiến độ công trình. Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công, báo cáo cập nhật khối lượng thi công thực tế tại công trường về công ty. 
– Theo dõi quản lý hợp đồng, đôn đốc tiến độ của các nhà thầu về tiến độ thi công các công trình. 
– Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật hạ tầng trong quá trình thi công. 
– Theo dõi kiểm tra kiểm soát khối lượng nghiệm thu các tổ đội, thầu phụ. 
– Theo dõi khối lượng vật tư cung cấp tới công trình. 
– Thực hiện các công tác hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, công tác thanh quyết toán công trình 
– Đề xuất những bất hợp lý trong quá trình tiếng hành với chủ đầu tư để kịp thời sửa đổi 
– Tham gia kiểm tra / nghiệm thu công việc xây dựng với các bên liên quan.