Công Ty Cổ Phần QIQ Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần QIQ Việt Nam là công ty đang hợp tác với tập đoàn QIQ của Singapore với Dự án “Hệ thống xe đạp điện chia sẻ người dùng ứng dụng phần mềm quản lý bằng điện thoại thông minh nhằm đưa giải pháp giao thông xanh” tại các thành phố lớn trong đó đã triển khai tại Hà Nội và Hội An.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN