Công Ty Cổ Phần QIQ Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần QIQ Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần QIQ Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần QIQ Việt Nam là công ty đang hợp tác với tập đoàn QIQ của Singapore với Dự án “Hệ thống xe đạp điện chia sẻ người dùng ứng dụng phần mềm quản lý bằng điện thoại thông minh nhằm đưa giải pháp giao thông xanh” tại các thành phố lớn trong đó đã triển khai tại Hà Nội và Hội An.