Công Ty Cổ Phần Nguyên Tấn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Nguyên Tấn tuyển dụng lao động phổ thông, không yêu cầu bằng cấp, làm đá, trần nhà.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN