CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công Ty chuyên tổ chức thực hiện kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định; tư vấn kỹ thuật an toàn cho cơ sở sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.