Công Ty Cổ Phần HITRADE

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Hitrade (Hitrade Jsc) là thành viên kinh doanh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) – Sở giao dịch hàng hóa được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương.