Hotline: 0777.519.555 - 0236.366.3688 contact@vieclamdanang.vn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nam Sông Hàn

  • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nam Sông Hàn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Sông Hàn hoạt động Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê và hoạt động ở một số lĩnh vực khác.   

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN