Công ty Cổ phần LamHomes

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần LamHomes

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

Công ty Cổ phần LamHomes hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Tên gọi : Công ty cổ phần đầu tư Lam Kinh Holdings Viết tắt : Lam Kinh Holdings Tên tiếng Anh : LAM KINH HOLDINGS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch : LKH Vốn điều lệ : 112.000.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm mười hai tỷ đồng Việt Nam) Tư cách pháp nhân : Công ty cổ phần, có đăng ký pháp nhân, và có con dấu riêng Các nghiệp vụ kinh doanh: • Tư vấn phân tích và xây dựng danh mục đầu tư • Quản lý đầu tư • Nhận ủy thác đầu tư • Tư vấn tiếp thị và phân phối sản phẩm bất động sản