CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT NAM

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT NAM hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Trường Sakura-Olympia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Việt Nam là hệ thống trường liên cấp từ Mầm non đến cấp 3, bao gồm trường Mầm non Sakura và Trường TH, THCS, THPT Olympia. Trường bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ tháng 9/2018. “Hệ thống Sakura – Olympia cầu toàn một giải pháp giáo dục hiện đại tích hợp đồng bộ trên giá trị truyền thống mà phụ huynh mong đợi, tiếp cận mô hình học tập theo khung kỹ năng thế kỷ 21 đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Sakura – Olympia còn có chương trình đào tạo giáo viên bài bản 300 giờ theo phương pháp của Nhật và Mỹ, hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn của Mỹ và môi trường học tập số.”