Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fe88

GIỚI THIỆU CÔNG TY

FE88 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
Fe88 tuyển dụng vị trí chuyên viên nhân sự, yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên
các ngành quản trị, hành chính, nhân sự, luật hoặc các ngành liên quan.

Văn Phòng Đà Nẵng :

 45 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

11 CÔNG VIỆC HẾT HẠN