Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fe88

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fe88

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fe88 hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

FE88 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
Fe88 tuyển dụng vị trí chuyên viên nhân sự, yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên
các ngành quản trị, hành chính, nhân sự, luật hoặc các ngành liên quan.

Văn Phòng Đà Nẵng :

 45 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.