Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Năng Lượng Mặt Trời Miền Trung

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MIỀN TRUNG

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ THÁNG 04/2020

Mức lương: Trao đổi tùy theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2- Sáng thứ 7 (8h00- 17h30)

Địa chỉ làm việc: 31 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng.

  1. Nhân viên thiết kế (8-15 triệu)
  2. Nhân viên quản lý dự án (8-15 triệu)
  3. Nhân viên kinh doanh (Thỏa thuận)

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN