Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vi Mô

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - KHÔNG GIAN LÀM VIỆC ĐẬM CHẤT 4.0 CÙNG THU NHẬP LÝ TƯỞNG.

ĐÓ CÓ PHẢI NƠI BẠN ĐANG TÌM KIẾM?

VIMO cần gấp những bạn trẻ năng động, nhiệt huyết. Yêu thích kinh doanh với mức thu nhập 7 Triệu – 12 triệu ++

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN