CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC SPARTA

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC SPARTA

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC SPARTA hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tầm nhìn sứ mệnh của công ty: SPARTA mang đến một môi trường học tập chất lượng (kiến thức, kỹ năng, phương pháp học) với chi phí phù hợp đáp ứng nhu cầu của phần lớn các gia đình có thu nhập khá của thành phố .

Lĩnh vực kinh doanh của công ty: chuyên về mảng giáo dục, chuỗi trung tâm Toán tư duy Sparta Việt Nam và các lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến giáo dục.