Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Phú Thái

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Phú Thái

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Phú Thái hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Phú Thái chuyên về thiết kế và chuyền giao công nghệ các thiết bị dây chuyền trong lĩnh vực chế biến và bảo quản, năng lượng mới và xử lí môi trường.