Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đường Sắt Đà Nẵng

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đường Sắt Đà Nẵng

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đường Sắt Đà Nẵng hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Đà Nẵng là công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành đường sắt chuyên về gia công sản xuất các sản phẩm cơ khí đường sắt. Bao gồm trụ sở văn phòng đặt tại 166 Hải Phòng - Đà Nẵng và phân xưởng tại đường số 9A Khu Công nghiệp Hòa Khánh. Bên cạnh việc sản xuất, mua bán các sản phẩm cơ khí, công ty còn cho thuê mặt bằng làm văn phòng, nhà kho, bãi giữ xe tại trụ sở 166 Hải Phòng. Mục tiêu của Công ty là nhanh chóng trở nên lớn mạnh và đứng đầu ngành cơ khí tại địa bàn. 

Công ty đường sắt Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự bộ phận kế toán trưởng