Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà

  • Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Cẩm Hà là công ty chuyên về sản xuất bàn, ghế gỗ xuất khẩu sang các thị trường lớn Châu Âu, Châu Mĩ. Quy mô công ty với 600 lao động.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

15 CÔNG VIỆC HẾT HẠN