Công Ty Cổ Phần Bình An Booking

Công Ty Cổ Phần Bình An Booking

Địa Chỉ:
249 Chính Hữu, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngành nghề:
Kinh doanh, Tổ Chức Sự Kiện
Đã Đăng:
4 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Bình An Booking

Thư viện ảnh

Giới thiệu công ty

Mục lục

Bình An Booking là một công ty khởi nghiệp đặc biệt, tập trung vào xây dựng hệ thống quảng cáo và khai thác du lịch địa phương. Mục tiêu của Bình An Booking là giúp các địa phương trên cả nước tiếp cận và quảng bá rộng rãi, nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch của họ đến với mọi người dân trong và ngoài nước. Được thành lập với mục tiêu xây dựng một nền tảng mạnh mẽ, Bình An Booking tập trung vào việc kết nối các địa điểm du lịch địa phương trên cả nước, các doanh nghiệp và các tổ chức địa phương trong một hệ thống quảng bá toàn diện. Hiện tại Bình An Booking đang mở rộng hệ thống kinh doanh, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên tài năng sẽ cùng đồng hành và phát triển Công ty Bình An Booking

Nội bộ Công Ty Cổ Phần Bình An Booking

Vị trí công ty

Website

https://binhanbooking.com/

Theo dõi