Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Exchange Đà Nẵng

  • Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Exchange Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết. Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy.

3 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN