Chi Nhánh Công ty TNHH Long Khải Tại Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Long Khải tại Đà Nẵng được thành lập năm 2012 do Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp & Chế Xuất Đà Nẵng cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư với qui mô dự án:
– Tổng số cán bộ công nhân viên: 300 người
– Tổng vốn đầu tư: 118 tỷ
– Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị tiên tiến
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp
– Địa chỉ: Lô 16 Khu Công Nghiệp Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng (Lô 16, đường số 1, Khu Công nghiệp An Đồn)

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN