Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Khải tại Đà Nẵng

Tin Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Khải tại Đà Nẵng

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Khải tại Đà Nẵng hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Long Khải tại Đà Nẵng được thành lập năm 2012 do Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp & Chế Xuất Đà Nẵng cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư với qui mô dự án: - Tổng số cán bộ công nhân viên: 300 người - Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị tiên tiến - Môi trường làm việc chuyên nghiệp