Bảo Việt

Bảo Việt

Địa Chỉ:
60 Lê Đình Lý, Đà Nẵng
Ngành nghề:
Bảo hiểm, Tài chính / Đầu tư
Đã Đăng:
9 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Bảo Việt

Giới thiệu công ty

Mục lục

Năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt hướng tới nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh tổng thể trên cơ sở khơi thông mọi nguồn lực, tăng cường hợp tác nội bộ trên toàn hệ thống Bảo Việt, hướng tới hoànt hành mục tiêu chiến lược kinh doanh 5 năm 2011 -2015 của Tập doàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2016 – 2020.

TỔNG QUAN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Thành lập:
15/01/1965

Lĩnh vực kinh doanh:
Tập đoàn Bảo Việt cung cấp các dịch vụ tài chính – bảo hiểm toàn diện, trọn gói, bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý quỹ, chứng khoán, đầu tư,…

Nhân viên: (năm 2016)
5.616 nhân viên
Trên 120.000 đại lý và tư vấn viên trên toàn quốc

Tổng doanh thu hợp nhất hàng năm:
20.789 tỷ VNĐ (năm 2015)

Văn phòng đại diện trên toàn quốc:
134 công ty thành viên trên 63 tỉnh thành của Việt Nam (năm 2016)

700 phòng giao dịch bảo hiểm trên toàn quốc và 200 chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ và các dịch vụ khác.

Vị trí công ty