Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty CP 28 Đà nẵng là thành viên Tổng Công ty 28-TCHC-BQP được thành lập vào năm 2000 với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu. Được thành lập ngày 10.4.2000